Thi THPT Quốc gia 2019

Lạ lùng chuyện nam sinh tăng 20,5 điểm sau khi phúc khảo

Là học sinh giỏi quốc gia nhưng điểm 3 môn tổ hợp Khoa học tự nhiên đều là 0. Kết quả phúc khảo, điểm thí sinh này tăng 20,5 điểm.

Theo dõi Pháp Luật Plus